In 2019 en begin 2020 is een aantal rechtszaken verloren of niet ontvankelijk verklaard. U kunt daarover meer lezen in het menu van deze website onder rechtszaken. Onderwerp in de vonnissen is onder andere de aanwending van gelden door Cage Capital 1 GmbH en Arjan van der Kooij geweest.

De tegenpartij heeft dankbaar gebruik gemaakt van het feit dat de financiële administratie van Cage Capital 1 GmbH door de ontstane malaise niet geheel op orde was. Stichting HKB Claim heeft in 2019 geld beschikbaar gesteld om door een Duitse Registeraccountant de jaarcijfers samen te laten stellen. Tevens is opdracht gegeven om een onderzoeksrapport op te stellen. Hierop is een rapport van feitelijke bevindingen conform De Nederlandse Standaard 4400N door een Nederlandse Registeraccountant afgetekend. Dit rapport werd in december 2019 opgeleverd.

Door de afronding in december 2019 kon dit rapport in de meeste rechtszaken niet of alleen in de laatste mondelinge behandeling worden ingebracht. Hoewel in de vonnissen geen “fraude” is geconstateerd staat er wel geschreven dat er onduidelijkheid is over de aanwending van gelden of de geschetste voorstelling van zaken.

Naar de meningen van de juristen van zowel Stichting HKB Claim als Cage Capital 1 waren de vonnissen op dit punt anders geweest als het rapport tijdig had kunnen worden ingebracht en schriftelijk had kunnen worden toegelicht.

Kernpunt van de tegenpartij is dat Cage Capital EUR 35 mio aan obligaties heeft uitgegeven en daarvan afgerond maar EUR 10 mio in HKB Bank GmbH heeft geïnvesteerd. EUR 25 mio zou “zoek” zijn.

Het onderzoeksrapport van Stichting HKB Claim wijst uit dat Cage Capital betrokken was bij EUR 10,5 mio aan emissies. Het restant betrof een beperkt aantal (verkoop) transacties met professionele partijen om liquiditeit vrij te maken. Hiermee zijn o.a. de kosten van de gehele groep die zich zelf bezig hield met de uitvoering van het HKB Businessplan voldaan. Het is onjuist dat HKB Groep alleen uit HKB Bank GmbH (de vennootschap met de banklicentie) bestond en dat Cage Capital alleen in deze vennootschap moest investeren. De HKB Groep bestond uit veel meer vennootschappen met ieder een eigen kosten structuur. Er is geen sprake geweest van Fraude noch van persoonlijke verrijking door Arjan van der Kooij. De EUR 25 mio die “zoek” zou zijn is derhalve aantoonbaar in HKB Groep geïnvesteerd hetgeen is gecontroleerd en vastgesteld.

Voor een verdere financiële toelichting kunt u hier klikken.

Waar zijn schulden voor gebruikt 2010-2016: