Cage Capital claimt aanzienlijke bedragen van de tegenpartijen in de rechtszaken. De basis van de claim is tweeledig: (1) dat de tegenpartij heeft nagelaten om circa EUR 40 mio aan kapitaal bij te storten waartoe zij bij overeenkomst verplicht waren en (2) dat voor de gedwongen verkoop van 3,5 mio aandelen in de vijandige overname nimmer met Cage Capital is afgerekend.

Als verweer voert de tegenpartij onder andere aan dat de bestuurder van Cage Capital, Arjan van der Kooij, gelden van de Stakeholders van Cage Capital onjuist gebruikt zou hebben en delen van die gelden zoek zouden zijn. Hoewel dit onderdeel van het verweer van de tegenpartij feitelijk niets van doen heeft met de hoofdzaak gaf dit aanleiding voor de landelijke pers om aandacht aan de rechtszaken te geven. 

Mede om onjuiste weergave te voorkomen heeft de onafhankelijke Stichting HKB Claim gedurende de lopende procesgangen gelden beschikbaar gesteld om door een Duitse Registeraccountant de jaarcijfers van Cage Capital samen te laten stellen. Tevens is opdracht gegeven aan een Nederlandse Registeraccountant om een onderzoeksrapport op te stellen. Hierop is een rapport van feitelijke bevindingen conform De Nederlandse Standaard 4400N door de Nederlandse Registeraccountant afgetekend. Dit rapport werd in december 2019 opgeleverd.

Voorts rondde het Openbaar Ministerie in 2018 een onderzoek af. Aan Arjan van der Kooij en Cage Capital bevestigde de officier van justitie van het Openbaar Ministerie dat niet is gebleken dat er sprake is geweest van verduistering en Arjan van der Kooij geen verdachte is. Eerder bevestigde de AFM reeds aan Arjan van der Kooij en Cage Capital na afronding van hun onderzoek dat de Stakeholders voldoende geïnformeerd waren en er geen last onder dwangsom werd opgelegd.

Onderstaand een samenvatting van het onderzoeksrapport 4400 N:

Kernpunt van de beweringen van de tegenpartij is dat Cage Capital EUR 35 mio aan obligaties heeft uitgegeven en daarvan afgerond maar EUR 10 mio in HKB Bank GmbH heeft geïnvesteerd. EUR 25 mio zou “zoek” zijn.

Het onderzoeksrapport van Stichting HKB Claim wijst uit dat Cage Capital slechts betrokken was bij EUR 10,5 mio aan emissies van obligaties op basis van een prospectus. Het restant betrof een beperkt aantal (verkoop) transacties met professionele partijen van door Cage Capital zelf gehouden aandelen die genoteerd zouden worden aan een handelsbeurs om liquiditeit vrij te maken. Voor deze verkoop van aandelen was wel reeds een koopsom ontvangen (foreward) doch door de vijandige overname ging de notering niet door en konden de aandelen niet geleverd worden. Hierdoor ontstond een schuld op de balans van Cage Capital. Met deze verkopen zijn o.a. de kosten van de gehele groep die zich zelf bezig hield met de uitvoering van het HKB Businessplan voldaan. Het is onjuist dat HKB Groep alleen uit HKB Bank GmbH (de vennootschap met de banklicentie) bestond en dat Cage Capital alleen in deze vennootschap moest investeren. De HKB Groep bestond uit veel meer vennootschappen met ieder een eigen kosten structuur. Er is geen sprake geweest van Fraude noch van persoonlijke verrijking door Arjan van der Kooij. De EUR 25 mio die “zoek” zou zijn is derhalve aantoonbaar in HKB Groep geïnvesteerd hetgeen is gecontroleerd en vastgesteld door de registeraccountant.

Voor een verdere financiële toelichting kunt u hier klikken.

Waar zijn schulden voor gebruikt 2010-2016: