HET IDEE EN BEGIN VAN HKB GROEP

In 2009 ontstond de droom van Arjan van der Kooij om een nieuw bankconcept te starten. Samen met twee voormalig ABN AMRO bankiers werd een groep opgericht en het businessplan gemaakt. In 2010 werd de HKB Bank door deze groep overgenomen. Besloten werd om een groep structuur rondom de bank te bouwen waarin de bank zelf “slank en dun” zou blijven. Feitelijk een vennootschap met een banlicentie met daarom heen vennootschappen die het businessplan zouden uitvoeren. Hiermee zouden niet alleen aanzienlijke kosten bespaard worden maar zo kon ook een flinke efficiëntie slag geslagen worden. De groep bestaat niet alleen uit HKB Bank GmbH maar ook uit HKB Finanz GmbH, CRES Community Finance B.V., GFFD GmbH, HKB NL Marketing B.V., Treasury Invest B.V. Het gehele businessplan wordt vanuit Nederland begeleidt door EQUAL Rem B.V. en Cage Capital B.V. Al deze vennootschappen met eigen kosten structuren houden zich bezig met de ontwikkeling van het HKB businessplan. Een visueel overzichtje kunt u onder Financieel vinden in het menu van deze website.  Naast Cage Capital zijn er een viertal mede aandeelhouders in de groep die met elkaar de aandeelhouders “van het eerste uur” zijn. Later ontstaat in de groep onenigheid. In deze pagina’s worden deze 4 mede aandeelhouders “de tegenpartij”  genoemd.

DE START

De opstartfase en reorganisatie loopt aanzienlijk trager dan gepland. Mede door veranderende regelgeving wordt ultimo 2012 duidelijk dat er meer kapitaal in de bank moet. In eerste instantie weigeren de aandeelhouders dat. Cage Capital wordt als initiatiefnemer hiervoor aansprakelijk gesteld door de toezichthouder en krijgt een tijdelijke sanctie opgelegd met een stemrecht beperking. De vennootschap met de banklicentie (HKB Bank GmbH) mag tijdelijk geen kredieten verstrekken en deposito’s aannemen en krijgt daartoe een verbod. Het businessplan van de groep wordt aangepast en het community model ziet zijn geboorte. Dit is een moderne variant van de “coöperatieve boerenleenbank” van vroeger. Lening nemers dragen bij in het kapitaal van de bank door het kopen van aandelen. De bank krijgt zo meer kapitaal en kan daardoor meer krediet verstrekken. Zo groeien we echt met elkaar en kon in de crisisjaren kredietverlening weer op gang komen. Met dit nieuwe plan raken alle aandeelhouders opnieuw enthousiast om met elkaar de schouders er onder te zetten.

DE GARANTIES

Om dit model geaccordeerd te krijgen door de toezichthouder dient er een flinke kapitaal garantie te worden afgegeven die hard en onvoorwaardelijk is. Anders telt dit niet als kernkapitaal van een bank. Cage Capital en Arjan van der Kooij hadden geen geld meer beschikbaar om deze garanties te geven. Het viertal mede aandeelhouders van het eerste uur (“de tegenpartij”) besluiten  in 2014 aanvullend aan bestaande garanties van EUR 16 mio nogmaals extra voor EUR 38 mio aan harde garanties af te geven om kapitaal te storten in de toekomst. Het businessplan wordt doorgerekend en met een rapport van Deloitte gecontroleerd. KPMG keurt als accountant op basis van alle kapitaal garanties de jaarrekeningen goed. Iedereen is enthousiast over de plannen. Nadat deze garanties door de tegenpartij zijn afgegeven wekt dat vertrouwen bij meerdere investeerders die besluiten obligaties en aandelen te kopen van onder andere CRES Community Finance. CRES zou een notering van de groep verzorgen aan een handelsbeurs wat de aandelen aantrekkelijk zou maken. De aandeelhouders maken met elkaar afspraken om de aandelen tegen een koers van EUR 13,85 aan te bieden aan derden. 

VERTRAGING, ONZEKERHEID EN KOSTEN

 De toezichthouder heeft echter tot ultimo 2015 nodig om alles te controleren en het verbod op te heffen.  Gedurende deze lange periode maakt de groep aanzienlijke kosten. Cage Capital draait hier voornamelijk voor op. De kapitaal garanties voor de bank zelf zijn weliswaar door de tegenpartij afgegeven maar de andere kosten van de gehele groep lopen door. Cage Capital, die reeds betrokken was bij een beperkt aantal emissie, besluit om ook delen van haar eigen aandelen belang in de groep liquide te maken om de kosten te kunnen blijven betalen.  Door alle vertraging wordt de tegenpartij onzeker. Elke maand lopen de kosten door en duurt de goedkeuring van de toezichthouder laat op zich wachten. De aanzienlijke garanties staan uit en moeten zodadelijk maandelijks betaald worden. De tegenpartij wordt bang dat straks de garanties betaald moeten worden maar het businessplan niet kan worden uitgevoerd door het ontbreken van de toestemming van de toezichthouder. Er ontstaat onenigheid binnen de aandeelhoudersgroep hoe hier mee moet worden omgegaan.

VIJANDIGE BOD

Voormalig leden van het management team van Cage Capital maken daar dankbaar gebruik van. Inmiddels werken zij samen met een Chinese Investeringsmaatschappij die een bankbedrijf wil starten. Zij hebben kennis van de angst en onvrede die leeft bij de tegenpartij en doen achter de rug van Cage Capital om een aanbod aan de tegenpartij om de garanties over te nemen. Wel willen ze dan de meerderheid van stemrechten hebben en dan moet Cage Capital dus wijken. De voorwaarden van hun bod en de geboden koers is EUR 1 per aandeel en niet de afgesproken EUR 13,85 per aandeel. Dit zou betekenen dat iedereen die had mee geïnvesteerd door deze verwatering van aandelen hun geld nagenoeg kwijt zou zijn. Dat was voor Cage Capital onacceptabel.

BANK DRAAIT OP VOLLE TOEREN

Inmiddels had de toezichthouder ultimo 2015 het verbod opgeheven. Het businessplan kon eindelijk van start. Met deze goedkeuring stond ook vast dat alles wat in het verleden fout was gegaan een nieuwe kans kreeg van de toezichthouder. Eindelijk kon waar gemaakt worden wat beloofd was. Het community model ging van start, de eerste kredieten werden verstrekt en deposito’s werden uitgeboekt. Begin 2016 had HKB Bank binnen een paar maanden ongeveer EUR 36 mio aan kredieten op haar balans genomen en voor eenzelfde bedrag aan deposito’s aangetrokken. Het management van CRES (waar op dat moment de tegenpartij enig aandeelhouder van is) bevestigt aan alle stakeholders dat het businessmodel werkt en dat we de vraag niet aankunnen. Ook het management van de bank bevestigd op een vergadering van aandeelhouders in het bijzijn van de toezichthouder dat nu bewezen is dat de parameters uit het businessplan door de markt bevestigd worden. Het bedrijf draait op volle toeren.

DE IMPASSE EN BEGIN VAN HET EINDE

Toch is “het zaadje van tweedracht gepland”. De garanties moeten in delen betaald worden als benzine voor het verder aanjagen van het businessplan. De vennootschap met de banklicentie kan alleen krediet op de balans nemen als het voldoende kapitaal blijft krijgen. Het is net als een auto. Die kan ook niet rijden zonder benzine. In het businessplan zou die eerste benzine van de garanties komen. Daarna zou het kapitaal vanuit het community plan komen. Door alle eerder opgelopen vertraging en de onzekerheid die daar ontstaan was besluit de tegenpartij om op het bod van de Chinese investeerder in te gaan. Het Chinese bod was uitgebracht via leden van het voormalige management team van Cage Capital waar Arjan van der Kooij inmiddels ernstig gebrouilleerd mee was geraakt. Hoewel het businessplan nu eindelijk flink loopt moet de tegenpartij aanzienlijke bedragen uit de garanties gaan betalen. Ze besluiten dat het nu een goed moment is (nu alle problemen zijn opgelost) om dat risico af te wentelen op de Chinese Investeerder. Het businessplan raakt in een impasse. Twee partijen trekken aan de groep. De tegenpartij had besloten hun belangen te verkopen aan de Chinese Investeerder en Cage Capital met haar achterban wilde vasthouden aan gemaakte afspraken. Geen van de partijen heeft een meerderheid en kan echt beslissingen nemen op aandeelhoudersvergaderingen. De garanties worden niet betaald in 2016 waardoor het businessplan geen benzine krijgt en het model langzaam aan stokt. De strijd om de groep spitst zich toe tot een strijd “wie de diepste zakken heeft”.  De kosten van de hele groep lopen door in 2016. Nagenoeg alle kosten van de groep komen voor rekening van Cage Capital. Dat weet de tegenpartij en die speelde daarop in.

MISLUKT REDDINGSPLAN EN GEDWONGEN OVERDRACHT

Hierdoor gedwongen besluit Arjan van der Kooij om de belangen in 2016 te verkopen aan een investeerder. De afspraak wordt gemaakt dat alle schuldeisers “heel” worden gehouden en een belang terug krijgen tegen een koers per aandeel van EUR 10. Dat lag veel dichter tegen de koers van EUR 13,85 aan die in het verleden was afgesproken met de tegenpartij. Arjan van der Kooij geeft deze investeerder een volmacht naar Duits recht om regelingen met de schuldeisers te treffen. De investeerder tracht tot een regeling te komen met de tegenpartij en probeert de gehele groep van hen over te nemen. Inmiddels had de tegenpartij in de overname strijd op basis van statutaire bepalingen al de aandelen van Cage Capital in HKB Bank gedwongen overgenomen om deze samen met hun eigen aandelen aan de Chinese Investeerder te verkopen. De aandelen was Cage Capital waren feitelijk afgepakt door de tegenpartij met het doel ze aan de Chinese Investeerder te verkopen. De tegenpartij moet wel een koopsom voor deze aandelen betalen maar weigert dat te doen. Het gaat om 3.5 mio aandelen van Cage Capital in HKB Bank. De gedwongen overdracht op basis van de statutaire bepalingen was tegen de uitdrukkelijke wil van de toezichthouder in. Het plan van de investeerder mislukt faliekant. Het toegezegde kapitaal komt niet. In de pogingen van de investeerder om de groep van de tegenpartij over te nemen bleken overeenkomsten gemaakt te zijn. Cage Capital kent deze overeenkomsten aanvankelijk niet. Achteraf blijkt dat de investeerder op basis van de volmacht namens Cage Capital een afreken prijs van EUR 6 voor al haar aandelen vaststelt. Dit staat in schril contrast met de overeenkomsten die Cage Capital een jaar eerder maakte met de tegenpartij omtrent de uitgifte prijs per aandeel van EUR 13,85. Daarnaast waren er kort voor de gedwongen overdracht nog transacties geweest tegen een koers van EUR 15,95 per aandeel. Tegen deze koers had het aandelen pakket circa EUR 55 mio moeten opleveren. De volmacht aan de investeerder was niet voor dat doel afgegeven en de schikking was niet in het belang van Cage Capital en haar stakeholders.

EINDE HKB GROEP

De poging van de investeerder om de groep te kopen mislukt. Een stakeholder van Cage Capital doet zelfstandig een bod met een proof of funds op alle aandelen dat beter is dan het Chinese Bod en dat alle stakeholders van Cage Capital “heel” houdt. Het bod wordt niet in behandeling genomen.De tegenpartij verkoopt en levert de aandelen aan de Chinese Investeerder. Leden van het voormalige management van Cage Capital zijn inmiddels werkzaam bij de Chinese Investeerder en werken zo actief mee aan de waarde vernietiging voor eigen belang. Tevens worden lastercampagnes gestart. De toezichthouder geeft geen akkoord voor de gang van zaken. De toezichthouder past nieuwe strafmaatregelen toe jegens de bank en de veroorzakers. De bank krijgt opnieuw een verbod en wordt door de toezichthouder feitelijk gesloten. De Chinese Investeerder probeert om de strafmaatregelen opgeheven te krijgen maar slaagt daar niet in. Met de voormalige Cage werknemers in de gelederen krijgt de Chinese Investeerder een stemrecht treuhaender aangesteld door de toezichthouder. De bank blijft gesloten. De tegenpartij vraagt faillissement aan van alle andere betrokken vennootschappen in HKB Groep en past zo een “sterfhuisconstructie” toe. Cage Capital en haar mede investeerders maar ook de investeerders in CRES Community Finance B.V. (een vennootschap waar de tegenpartij aandeelhouder van is) hebben volledig het nakijken.