Cage Capital 1 GmbH is een vennootschap waar ondernemer Arjan van der Kooij enig bestuurder van is. In Cage Capital werd een belang van circa 50% gehouden in HKB Groep waar HKB Bank GmbH deel van uitmaakte. De overige 50% van de aandelen werd gehouden door een groep van investeerders die weigerden om een contractueel verplichte kapitaalstorting van circa EUR 40 mio na te komen. In plaats daarvan besloten zij hun aandelen te verkopen waardoor HKB Bank GmbH betrokken raakte in een vijandige overname.

De aandelen in HKB Bank werden uiteindelijk tegen de uitdrukkelijke wens van Cage Capital in en zonder toestemming van de Duitse Toezichthouder voor Financiele Instellingen (BaFin) verkocht aan een Chinese investerings maatschappij. De toezichthouder legde de nieuwe aandeelhouder het verbod op om haar stemrecht uit te oefenen in de bank. Door gebrek aan kapitaal werd het de bank tevens verboden om kredieten te verstrekken en deposito’s aan te nemen.

Cage Capital en haar stakeholders hebben hierdoor aanzienlijke schade geleden. Hierover worden thans diverse gerechtelijke procedures gevoerd. Deze website heeft als doel hierover informatie te verschaffen welke van tijd tot tijd wordt bijgewerkt.