Cage Capital 1 GmbH en haar bestuurder Arjan van der Kooij zijn betrokken in een aantal rechtszaken rondom HKB Groep waar HKB Bank GmbH deel van uitmaakte. Na een aantal negatieve vonnissen in eerste instantie is besloten om deze website per maart 2020 aan te passen en publiekelijk te maken. Het is de bedoeling dat deze website bijdraagt aan transparantie voor stakeholders van Cage Capital 1 GmbH.